Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Atıl Vaziyette Bulunan Araçlar İle İlgili Valilik Kararı
12.12.2018  
       İlimiz sınırları dahilinde sokağa ya da kamuya ait bir yere bırakılan kullanılamaz haldeki motorlu kara veya deniz nakil araçları ya da bunların mütemmim cüzleri ile alakalı olarak, genel kolluk görevlileri tarafından araç sahiplerine tebliğ edildiği halde araçlarını kaldırmayan ruhsat sahipleri hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41/6 maddesinde belirtildiği şekilde işlem yapılması, bunların kaldırılmasına ilişkin masrafın sahibinden ayrıca tahsil edilmesi, sahibi tespit edilemeyen motorlu kara veya deniz nakil araçları ya da bunların mütemmim cüzleri için de aynı şekilde genel kolluk tarafından işlem yapılarak bulunduğu yerden kaldırılması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41/6. maddesi hükmü doğrultusunda alınan 11/12/2018 tarih ve 2018/1 sayılı Valilik Kararı aşağıda yayınlanmıştır.

   -------------------------********************----------------------------------


 

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

                                                                                 

İlimiz il sınırları içerisinde herhangi bir nedenle kullanılmaz hale gelmiş; cadde, sokak ve boş arazilere bırakılan atıl vaziyetteki araçların ya da bunların mütemmim cüzlerinin çevre kirliliğine neden olan ve bulunduğu bölgelerde genel asayiş ve terör suçları bakımından risk oluşturduğu değerlendirilmektedir.

Atıl vaziyetteki araçların cadde, sokak ve boş arazilerden kaldırılması amacıyla, çevre kirliliği ve sebep olabileceği potansiyel asayiş ve terör risklerini en aza indirgeyebilmek açısından belirtilen önlemlerin alınması uygun bulunmuştur.

 

Karar Tarihi      :11/12/2018

Karar Sayısı      :2018/1

 

AMAÇ :

Madde – 1 : İlimiz sınırları dahilinde sokağa, kamuya ait bir yere ya da özel mülkler üzerine bırakılan kullanılamaz haldeki motorlu kara veya deniz nakil araçları ya da bunların mütemmim cüzleri ile alakalı olarak çevre kirliliği ve güvenlik riski oluşturmasını önlemek.

 

KAPSAM :

Madde – 2 : Bu karar ilimiz sınırlarını kapsar.

 

HUKUKİ DAYANAK :

Madde – 3 :  Bu kararın hukuki dayanakları aşağıda sıralanmıştır.

-          5326 sayılı Kabahatler Kanunu ( Madde 41/6)

-          Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Yönetim Yönetmeliği (Madde 4/d)

-          Belediye Zabıta Yönetmeliği (Madde 10 ve 11)

-          5442 sayılı İl İdaresi Kanunu (Madde 11/c ve 66)

 

GENEL HÜKÜMLER :

Madde – 4 : İzmir il sınırları içerisinde sahipleri veya başkaları tarafından cadde, sokak ve boş arazilere bırakılan ve alınmayan kara ve deniz araçlarının kaldırılması sağlanacaktır.

 

CEZAİ HÜKÜMLER :

Madde – 5 : İlimiz sınırları dahilinde sokağa ya da kamuya ait bir yere bırakılan kullanılamaz haldeki motorlu kara veya deniz nakil araçları ya da bunların mütemmim cüzleri ile alakalı olarak, genel kolluk görevlileri tarafından araç sahiplerine tebliğ edildiği halde araçlarını kaldırmayan ruhsat sahipleri hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41/6 maddesinde belirtildiği şekilde işlem yapılır. Bunların kaldırılmasına ilişkin masraf da sahibinden ayrıca tahsil edilir. Sahibi tespit edilemeyen motorlu kara veya deniz nakil araçları ya da bunların mütemmim cüzleri için de aynı şekilde genel kolluk tarafından işlem yapılarak bulunduğu yerden kaldırılması sağlanır.

 

 

 

YÜRÜRLÜK :

Madde - 6 : Bu karar yayım tarihinde yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME :

Madde – 7 : Bu karar İzmir Valiliğince yürütülür.       

 

 

                                                                                                                     

Erol AYYILDIZ

Vali​ 
 
  • Polis Radyosu
  • KGYS
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • İçişleri Bakanlığı