Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Fahri Trafik Müfettişliği Müracaat Şartları
12.07.2017  


         ​Vatandaşlarımızın, Fahri Trafik Müfettişliği ile ilgili müracaat şartları ve nereye müracaat edileceği ile ilgili bilinmesi gerekenler aşağıda belirtilmiştir.FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLİĞİ MÜRACAAT ŞARTLARI

 

         İl Emniyet müdürlüğümüzce, ilimizin Fahri Trafik Müfettişliği ihtiyacını karşılamak için, “Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde” belirtilen esaslara göre Fahri Trafik Müfettişi olmaya istekli vatandaşlarımızın müracaatları kabul edilecektir.

         Buna göre müracaat edecek vatandaşlarımızın yönetmelik gereği aranan şartlar aşağıda sayılmıştır.

        

            1-Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olmak,

         2-En az kırk yaşında olmak,

         3-Yüksekokul mezunu olmak,

         4-En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak

         5-Asli kusurlu olarak ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak,

         6-Müracaat tarihinden geriye doğru beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,

         7-Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

         8-Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tescil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

         Yukarıdaki şartlara haiz ve istekli olan vatandaşlarımız, Valilik Makamına hitaben yazılmış dilekçeye aşağıda belirtilen evraklar ile birlikte dosya oluşturacaklardır. Dilekçenin valilikten havalesi yaptırıldıktan sonra Gaziler Caddesi No:189 Yenişehir Emniyet Hizmet Binası 2.Katta bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliğine dilekçe sahibinin bizzat elden teslim etmeleri halinde müracaatları kabul edilecektir.

 

DİLEKÇE EKİNE KONULACAK BELGELER

 

1-Valilik Makamına hitaben dilekçe

2-İki vesikalık adet fotoğraf,

         3-Sürücü belgesi fotokopisi,

         4-Kimlik fotokopisi,

         5-İkametgâh belgesi,

         6-Adli Sicil Kaydı,

         7-Öğrenim durumunu gösterir belge fotokopisi,

 

 

 

 

 

ÖRNEK DİLEKÇE

        

 

VALİLİK MAKAMINA

İZMİR

 

         Fahri Trafik Müfettişliği için gerekli şartları taşımaktayım. Gerekli belgeler ekte sunulmuştur. Başvuru işlemlerinin başlatılması için gereğinin yapılmasını arz ederim. .../07/2017

 

 

 

 

…….. …………..

                                                                                                      İmza

 

Ev Adresi    :

 

İş Adresi     :

 

Telefon (CEP):

 

Telefon (Ev-İş Yeri)

 

Mesleği       :

 

EKLERİ               :

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Sürücü Belgesi Fotokopisi

Öğrenim Belgesi Fotokopisi

İkametgah Belgesi

Adli Sicil Kaydı

2 Adet vesikalık Fotoğraf​ 
 
  • Polis Radyosu
  • KGYS
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • UPEM
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER