Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
VALİLİK KARARI (İnşaat Firmaları İle İlgili)
09.06.2017  
                                                                                    

İzmir Valiliği tarafından yayınlanan ve İnşaat Firmaları ile ilgili karar:
                                                                                    T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

 

İZMİR İL SINIRLARI İÇERİSİNDE KAMU DÜZENİ VE KAMU GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI AMACIYLA, ASIL VEYA TAŞERON OLARAK FAALİYET GÖSTEREN İNŞAAT FİRMALARINDA ÇALIŞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI VE YABANCI UYRUKLU İŞÇİLERİN  AÇIK KİMLİK VE ADRES BİLGİLERİNİN İNŞAATIN BAĞLI BULUNDUĞU KOLLUK KUVVETLERİNE BİLDİRİLMESİ, AKSİ TAKDİRDE HAREKET EDEREK BİLDİRMEYEN VEYA ZAMINANDA BİLGİ VERMEYEN SORUMLULAR HAKKINDA İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA DAİR VALİLİK KARARI.

 

 

KARAR TARİHİ    :…./06/2017

 

KARAR SAYISI      :2017/….

 

AMAÇ:

 

Madde-1:Milli güvenliğin sağlanması amacıyla İlimiz genelinde bulunan her türlü bina, tesis, yol vs. inşaat işleri yapan firmalarda çalışan asıl/taşeron işçiler ile diğer personelin açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilerek denetlemeye/sorgulamaya uygun hale getirilmesi, buralarda çalışan özellikle yabancı uyruklu şahısların İlimizde her türlü suça karışmalarının önüne geçilmesi, ayrıca kamu düzeni ve bütünlüğümüzü tehdit eden terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesi,

 

İlimizde terör olaylarına iştirak etmelerinin önlenmesi, özellikle yabancı uyruklu işçilerin ülkemiz üzerinden Suriye/Irak’da bulunan terör örgütleri kontrolündeki çatışma bölgelerine veya Avrupa ülkelerine seyahatlerinin engellenmesi bağlamında gerekli tedbirlerin alınabilmesi için söz konusu inşaat işlerinde çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve yabancı uyruklu işçilerin ve diğer çalışanların açık kimlik ve adres bilgilerinin ayda 1 defa, işe yeni başlayanların veya işten ayrılanların ise güncel bilgilerinin ise zaman kaybedilmeden ilgili kolluğa bildirilerek kamu düzeni ile can/mal güvenliğinin sağlanması amaçlanmıştır.

 

KAPSAM:

 

Madde-2 Bu karar; İzmir İl sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm inşaat firmalarını ve taşeron firmalar ile asıl işe iştirak edenlerden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve yabancı uyruklu işçilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin bağlı oldukları kolluk kuvvetine bildirilmemesi ve/veya zamanında bilgilendirme yapmayan sorumlulara idari para cezası uygulanmasına ilişkin hususları kapsar.

 

HUKUKİ DAYANAK:

 

Madde-3: Bu karar;

 

-5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu (11/C ve 66. Maddeler)

-5326 Sayılı Kabahatler Kanunu (Madde 32)

-2559 Sayılı PVSK (Madde 4/A)

Hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.


GENEL HÜKÜMLER VE ESASLAR:

Madde-4:İzmir sınırları içerisinde devam eden veya yeni başlayacak olan inşaat firmaları veya taşeron firmalar ile asıl işe iştirak eden inşaat ekipleri içerisinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve yabancı uyruklu işçilerin ve diğer çalışan personelin suça karışmasının veya terör olaylarına iştirak etmelerinin önlenmesi, yabancı terörist savaşçı olabileceği değerlendirilen şahısların ise ülkemiz üzerinden illegal yollarla Suriye/Irak’da bulunan terör örgütleri kontrolündeki çatışma bölgelerine veya Avrupa ülkelerine seyahatlerinin engellenmesi bağlamında etkin biçimde takip ve denetimlerinin yapılabilmesi amacıyla gerekli tedbirlerin aldırılabilmesi için inşaatlarda çalışan tüm işçi ve diğer personelin açık kimlik ve adres bilgilerinin ayda 1 defa, işe yeni başlayanların veya işten ayrılanların ise güncel bilgilerinin ise zaman kaybedilmeden derhal inşaatın bağlı bulunduğu mahalli kolluğa bildirilecektir.

 

CEZAİ HÜKÜMLER:

 

Madde-5: 4.maddede belirtilen yasaklara ve bu kararla getirilen düzenlemelere riayet etmeyenler hakkında fiilleri ayrıca bir suç oluşturmuyor ise, 5442 sayılı kanunun 66. Maddesi delaleti ile 5326 sayılı kabahatler kanununun 32. Maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

 

YÜRÜRLÜK:

 

Madde-6: Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME:

 

Madde-7:Bu karar İzmir Valiliğince yürütülür.

 

 

 

Erol AYYILDIZ

Vali​

 
 
  • Polis Radyosu
  • KGYS
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • UPEM
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER