Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
ESKİ VE YENİ SÜRÜCÜ BELGELERİ
 
Eski sürücü sertifikalarının 2014 yılı sonunda geçerlilik süreleri dolacağından 2014 yılı sonuna kadar sürücü belgesine dönüştürülmesi gerektiği hususunda basın yayın organlarında haberler yer almaktadır.
29.05.2013 tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği’nin, sertifikaların sürücü belgesine dönüştürülmesi başlıklı 45. Maddesinde ‘Kursu başarı ile bitiren kursiyerler, sertifikalarını kursun bulunduğu mahaldeki trafik tescil şubelerine, kurs mahalinde trafik tescil şubesi bulunmaması halinde ise o yerleşim biriminin bağlı bulunduğu il veya ilçedeki trafik tescil şubesine sınıfına uyan sürücü belgesi ile değiştirilmek üzere en geç iki yıl içinde başvururlar. Süresi içerisinde sınıfına uyan sürücü belgesi ile değiştirilmeyen sertifikaların geçerliliği sona erer. Sertifikalar sürücü belgesi ile değiştirilmedikçe karayolunda araç kullanılamaz.’ hükmü ile,
Geçmiş dönem sertifikalarının geçerlilik süresi başlıklı Geçici 2. Maddesinde: ‘Bu yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, düzenlenmiş olan sürücü sertifikaları bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl içinde sürücü belgesine dönüştürülür. Süresi içerisinde sınıfına uyan sürücü belgesi ile değiştirilmeyen sertifikaların geçerliliği sona erer.’ hükmü bulunmaktadır.
Yukarıdaki yönetmelik hükümleri gereğince;
  1. ​29.05.2013 tarihinden sonra düzenlenen sürücü sertifikaları, veriliş tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile geçerlidir.
  2. 29.05.2013 tarihinden önce düzenlenen sürücü sertifikaları ise 28/05/2015 tarihine kadar geçerlidir.
 
 
  • Polis Radyosu
  • KGYS
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • UPEM
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER