Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLİĞİ

Giriş

 

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLİĞİ
 

 Fahri Trafik Müfettişliği İşlemleri Yapmak İçin;

 
 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. En az kırk yaşında olmak,
 3. En az yüksekokul mezunu olmak,
 4. En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,
 5. Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak,
 6. Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,
 7. Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
 8. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, 
  zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
Bu şartlara haiz kişilerden müfettişliğe istekli olanlar, iki adet vesikalık fotoğraf, ikametgah ve sabıka kaydı belgeleri ile sürücü belgesi ve öğrenim durumunu gösterir belgenin birer suretini dilekçelerine ekleyerek ikametinin bulunduğu İl Valiliğine müracaat ederler.
 
 (NOT: Ülke ve il genelinde yeterli düzeye ulaştığından ikinci bir emre kadar müracaatlar alınmamaktadır.)
 • Polis Radyosu
 • KGYS
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER