Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Misyon-Burosu-Islemleri

Giriş
MİSYON BÜROSU İŞLEMLERİ
 
I-VİYANA SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE DİPLOMATİK VE KONSOLOSLUK İLİŞKİLERİ HAKKINDA YAPILAN UYGULAMALAR
       Günümüzde uluslararası ilişkilerin yürütülmesinde devletlerin yurtdışında üç şekilde temsil edildiği görülmektedir.
Bu siyasi temsilcilikler;
II-BÜYÜKELÇİLİKLER
       Diplomatik ilişkilerin tanzim edilmesi bakımından 18 Nisan 1961 tarihinde VİYANA'da "DİPLOMATİK İLİŞKİLER HAKKINDA VİYANA SÖZLEŞMESİ" imzaya açılmış ve Türkiye sözkonusu sözleşmeye 04.09.1985 tarih ve 3042 sayılı kanunla taraf olmuştur.
III-DAİMİ DELEGELİK VE DELEGELİKLER
       Daimi delegelikler, gönderildikleri milletlerarası kuruluş ve ihtisas teşekküllerinde gönderen devleti temsil eder. Örneğin (BM/UNICEF, Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO), Dünya Bankası (IMF), Dünya Sağlık Örgütü (WHO).
IV-BAŞKONSOLOSLUK VE KONSOLOSLUKLAR İLE FAHRİ KONSOLOSLUKLAR
       Görevli kılındıkları bölgelerde, bir bakıma gönderen devletin yürütme organını temsil ederler.Yurtdışında görevli kılındıkları bölgelerde, gönderen devletin yürütme organını temsilen kanunların verdiği görevleri yerine getirir ve kanunların tanıdığı yetkileri kullanırlar.Bu itibarla; Konsolosluk ilişkilerini tanzim etmek üzere 24 Nisan 1963 tarihinde VİYANA'da "Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi" imzaya açılmış ve Türkiye bu sözleşmeye 1975 yılında taraf olmuş ve sözleşme 20.03.1976'da da yürürlüğe girmiştir.
 V-FAHRİ KONSOLOSLUKLARIN GÖREVLERİ
       Fahri konsüler temsilcilikler ilke olarak, Viyana Konsolosluk Sözleşmesinin 5 inci maddesinde belirtilen görevleri tümüyle yerine getirebilmektedir. Ancak, sözkonusu görevlerin ve bu görevlerden doğan yetkilerin kullanımı tamamıyla ilgili ülkenin milli mevzuatı ile belirlenmektedir.
VI- DİPLOMATİK MİSYONUN GÖREVİ
       .Gönderen devleti, kabul eden devlette temsil etmek,
       .Kabul eden devlette, uluslararası hukukun müsaade ettiği sınırlar içerisinde gönderen devletin ve   vatandaşlarının çıkarlarını korumak,
       .Kabul eden devlet hükümeti ile müzakereler yapmak,
       .Bütün yasal imkanlarla kabul eden devletin durumunu ve gelişmelerini tesbit etmek ve bunlar hakkında gönderen devlet hükümetine bilgi vermek,
      .Gönderen devlet ile kabul eden devlet arasında dostane ilişkileri ilerletmek ve ekonomik, kültürel ve bilimsel ilişkileri geliştirmek.
VII- DİPLOMATİK VE KONSÜLER MİSYONLARIN ÜLKEMİZDE KALIŞLARI
       Türkiye’deki yabancı misyon görevlileri ile bunların aile bireylerine 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de    İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun 28 inci madde hükmü ile 10 Ocak 2007 tarihinde 26399 sayıyla Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye’deki Yabancı Misyon Personeli Kimlik Kartı Yönetmeliği hükümleri kapsamında Dışişleri Bakanlığınca “Yabancı Misyon Personeli/Aile Bireyi Kimlik Kartı” düzenlenmektedir. Bu kartlar, ikamet belgesi, kimlik ispatı ve ayrıcalık ve bağışıklıklar bakımından temel belge niteliğinde olup, kart hamilleri ikamet tezkeresi almamaktadırlar.

       Aynı yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca, kart hamillerinin, çıkış noktalarında pasaport veya seyahat belgelerine ek olarak, bu kartları ibraz etmeleri yasal bir zorunluluktur. Zira, bu kişiler, vizeye tabi ülke vatandaşı olsalar dahi, aynı ikamet tezkeresi hamili diğer yabancılar gibi vize almadan Türkiye’ye giriş ve çıkış yapabilmekte, ülkemizde yararlandıkları ayrıcalık ve bağışıklıklarla birlikte ikamet durumları bu kartlarla kontrol edilmektedir.
  • Polis Radyosu
  • KGYS
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • UPEM
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER