Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Polis Meslek Yüksek Okulları

Giriş

POLİS MESLEK YÜKSEK OKULLARI

Polis Meslek Yüksekokulları; Emniyet Teşkilatının “Polis Memuru” ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı parasız yatılı ve resmi üniformalı yüksek öğretim kurumlarıdır.

2012 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU ŞARTLARI

 • a) T.C. vatandaşı olmak,
 • b) Lise ve dengi okul mezunu olmak veya Lise 4.sınıfta okuyor olmak,
 • c) Herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,
 • ç) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2012 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az 260puan almış olmak, 
 • d) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2012 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş sınavından, (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az (140.000) puan almış olmak, 
 • e) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim tarihi itibariyle (1 Ekim 2012) 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmamış erkek adaylar için 24 yaşından gün almamış olmak, (01 Ekim 1989 – 01 Ekim 1994 tarihleri arasında doğmuş olmak), askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ekim 1987 – 01 Ekim 1994 tarihleri arasında doğmuş olmak), 
 • f) Bayanlar için 165 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil ) ile 27 (dahil) arasında olmak,
 • g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak, 
 • ğ) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında, genelev, birleşme evi, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun temsil, film, video bant, teyp kaseti, vcd, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan fiillerden herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya bu fillerden herhangi birisi ile ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak,
 • h) Kasten işlenen ve Türk Ceza Kanunundaki suçun ilgili maddesinde suçun ceza üst sınırı en az 1 yıl hapis cezası olan suçlar ile Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde ismen sayılan suçlardan dolayı,
 • 1- Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak, (Adli Para Cezası dahil) 
 • 2- Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak, 
 • 3- Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak, 
 • 4- Kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 • ı) (ğ) ve (h) bentlerinde sayılan şartlar adayın eşinde de aranır,
 • i) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,
 • j) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 • k) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 • l) Askerlikle ilişiği bulunmamak,
 • m) Sağlık şartları Yönetmeliği hükümleri hariç herhangi bir nedenle Polis Meslek Yüksekokulundan çıkmamış veya çıkarılmamış olmak,
 • n) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak, şartları aranır.

BAŞVURU ŞEKLİ

 

 
İnternet Üzerinden Ön Başvuru
Polis Meslek Yüksek Okullarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar YGS sonuçları açıklandıktan sonra http://pmyo.pa.edu.tr adresinden 25 Nisan – 16 Mayıs 2012 tarihleri arasında ön başvuru yapacaklardır.  
Şahsen Başvuru ve Evrak Teslimi
İnternetten ön başvuru yapan adayların 30 Nisan – 16 Mayıs 2012 tarihleri arasında Başvuru Merkezlerine bizzat başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Adaylar herhangi bir Başvuru Merkezinde Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavına girmek zorundadırlar. İnternet üzerinden ön başvurusunu yapan, ancak belirlenen şartları taşımayan ve belirlenen tarihler arasında başvuru merkezlerine şahsen başvuru ve evrak teslimi için gelmeyen adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden yapılan ön başvuru müracaat sayılmaz. 
 
BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER
 
1- Adaylar başvuru esnasında Nüfus Cüzdanı ibraz etmek zorundadırlar. (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Numaralı olacaktır),
2- Sınav Başvuru dilekçesi, ( http://pmyo.pa.edu.tr İnternet adresinden alınacaktır), 
3-Aday Tanıma Bilgi Formu (http://pmyo.pa.edu.tr İnternet adresinden alınacaktır),
4-Başvuru ücretinin yatırıldığına dair Banka Dekontu,
5-Lise mezunu olanlar Lise Diploması veya Mezuniyet Çıkış Belgesinin aslı ile birlikte fotokopisini veya tasdikli örneğini getireceklerdir. Lise 4. Sınıfta öğrenim görenler ise okudukları Okul Müdürlüklerinden Başvuru Dilekçesindeki Öğrenim Bilgileri bölümünü onaylatacaktır. (Yüksekokul mezunu veya Yüksekokulda öğrenim görenler lise diplomalarını temin edememeleri halinde, Yüksekokul Müdürlüklerinden Lise Diplomalarının tasdikli sureti istenilecektir. Ancak bu adaylar yazılı sınavda başarılı olmaları halinde eğitim-öğretim döneminin başlangıcına kadar Lise Diplomalarının aslını teslim etmek zorundadırlar. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ortaöğretim kurumlarınca Türkçe olarak tanzim edilen diploma ve diğer öğrenim belgeleri kabul edilerek herhangi bir denklik belgesi istenilmeyecektir.) 
6-16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun olarak son 1 yıl içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf (zarf içerisine koyulacaktır), 
7-Yaş tashihi yaptıran adaylar yaş tashihi ile ilgili mahkeme kararının aslı ve fotokopisi,
8-Askerlik hizmetini yapan Adaylar için "Askerlik Terhis Belgesi" aslı ve fotokopisi,
9-Emniyet Teşkilatı Şehit veya Vazife Malulü olanların Eş ve çocuklarından Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı’ndan alınan "Şehitlik veya Vazife Malullük Belgesi" aslı ve fotokopisi istenir.( Son bir yıl içerisinde alınan belgeler geçerlidir.)
NOT: Aslı ve fotokopisi istenen belgelerin asılları adaylarda kalacak olup fotokopileri alınacaktır. Ayrıca, geçmiş yıllarda Polis Meslek Yüksekokullarında Sağlık Şartları nedeniyle çıkarılanlar ile PMYO Sınavlarına girmiş ve kaybetmiş adaylar, şartları taşıması halinde yeniden başvuruda bulunabilirler. 
AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA DAHİL ADAYLARIN YATIRMIŞ OLDUKLARI BAŞVURU ÜCRETLERİ HİÇBİR ŞEKİLDE GERİ ÖDENMEZ
a) Ön Başvurusunu yaptığı halde evraklarını belirtilen sürede teslim etmeyen,
b) Başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, 
c) Sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı veya yazılı sınavda başarısız olan, 
d) Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,
e) Sınav ücretini kendi adına yatırmayan, 

 

İRTİBAT ADRESİ

Polis Akademisi Başkanlığı PMYO Şube Müdürlüğü Gölbaşı/ANKARA 
WEB ADRESLERİ:
 •  http://pmyo.pa.edu.tr
 •  http://www.egm.gov.tr 
 •  http://www.pa.edu.tr 
 TEL : (0312) 412 54 00

 

2012 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU SINAVLARI BAŞVURU MERKEZLERİ 

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI
Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı / ANKARA 06830
Tel:0 312 412 54 00
Fax: 0 312  499 70 33

 
A.GAFFAR OKKAN PMYO
Silvan Yolu 15.km
DİYARBAKIR 21000
Tel: 0 412 326 12 51
Fax: 0 412 326 10 65
Kurum Avea:050 318 21 50-51
  
AFYONKARAHİSAR PMYO
Hasan Karaağaç Mah.Ahırsuyu Mevki
Merkez/AFYONKARAHİSAR 03150
Tel : 0 272 213 17 42-0 272 213 27 29-0 272 214 32 95
Fax : 0 272 213 44 90

AKSARAY PMYO
Konya Yolu Üzeri 7.Km Aratol Mevki
AKSARAY  68100
Tel : 0 382 215 34 30 - 31
Fax : 0 382 215 38 38

ADANA KEMAL SERHADLI PMYO
Yaşar Doğu Cad. 
Yüreğir / ADANA 01330
Tel : 0 322 346 09 67 - 68
Fax : 0 322 346 0969

BALIKESİR PMYO
Pamukçu Kasabası İzmir Yolu 
Pamukçu / BALIKESİR 10140
Tel : 0 266 257 11 92 - 93
Fax : 0 266 257 11 95

ERZURUM PMYO
Atatürk Bulvarı 
Palandöken / ERZURUM 25070
Tel : 0 442 315 72 87
Fax : 0 442 315 26 69

ELAZIĞ Z.AĞAR PMYO
Üniversite Mah. Hulusi Sayın Cad. 
ELAZIĞ  23100
TEL : 0 424 247 69 20 - 21
Fax  : 0 424 247 69 2

GAZİANTEP PMYO 
Güven Evler Mah. Ahmet Yesevi Cad. 
Şehit Kamil / GAZİANTEP  27060
Tel : 0 342 321 06 38 - 39
Fax : 0 342 321 36 55

HATAY PMYO
İskenderun Karayolu Üzeri 
 HATAY  31100
Tel : 0 326 267 33 89
Fax : 0 326 267 33 58

İSTANBUL Ş.BALCI PMYO
Şenlik Köy Mah. Eski Halkalı Cad. 
Florya / İSTANBUL  34153
Tel : 0 212 624 32 92
Fax : 0 212 425 01 94

İZMİR R.ÜNSAL PMYO
Menderes Cad..
Şirinyer / İZMİR  35120
Tel : 0 232 487 13 45
Fax : 0 232 487 37 52

KAYSERİ PMYO
Erkilet Bulvarı  
Kocasinan / KAYSERİ  38090
Tel: 0 352 351 02 1 3 -14
Fax : 0 352  351 02 15

KASTAMONU PMYO
Saraçlar Mah. Huzurevi Cad.
KASTAMONU  37100
Tel : 0 366 212 48 35
Fax : 0 366 215 24 26

KIRIKKALE PMYO
Erenler Mah.Şht.Onbaşı Murat SITKI Cad.
Yahşihan  / KIRIKKALE
Tel : 0 318 224 68 75 -76
Fax : 0 318 224 68 74

KONYA EREĞLİ PMYO
Toros Mah. 
Ereğli / KONYA 42320
Tel: 0 332 712 45 46
Fax : 0 332 712 37 57

MALATYA PMYO
Ankara Asfaltı 
MALATYA  44110
Tel : 0 422 238 00 01 - 02
Fax : 0 422 238 00 04

NİĞDE PMYO
Hıdırlık Mevki Kayseri Adana Karayolu
NİĞDE  51100
Tel : 0 388 233 04 01 -02 -03
Fax : 0 388 232 04 00

SAMSUN 19 MAYIS PMYO
Bafra Karayolu Üzeri 
SAMSUN  55290
Tel : 0 362 467 15 80 - 81
Fax : 0 362 467 15 83

TRABZON PMYO
Yalı Mah. Polis Okulu Cad. 
Pelitli / TRABZON 61010
Tel : 0 462 334 35 93
Fax : 0 462 334 30 29

 
YOZGAT PMYO
Fatih Mah. Çamlık Mevki 
YOZGAT 66100
Tel : 0 354 212 50 90
Fax : 0 354 212 01 18

 

 • Polis Radyosu
 • KGYS
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER