Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

MENEMEN ANASAYFA

:

hususi_pasaport

HususiPas-720x1024.jpg

HUSUSİ PASAPORT 

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski Bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.

Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu tür pasaport verilir. Büyükşehir il ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi pasaport verilir. Hususi pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı tür pasaport verilir. Hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise aynı türden pasaport verilmesi mümkündür. Hususi Damgalı( Yeşil) pasaportların süresi 5 yıldır.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden temin edilen sistemde zaman zaman meydana gelen aksaklıklardan ve pasaport müracaatlarında yoğunluklar nedeniyle pasaport teslim süresinin 1 haftayı bulması sebebi ile vatandaşlarımızın pasaport müracaat işlemlerini son güne bırakmamaları önemlidir.

Hususi Damgalı (Yeşil) pasaport müracaat işlemleri sadece İl Emniyet Müdürlükleri Pasaport Şube Müdürlüklerine yapılabilir 

Hususi Damgalı Pasaport Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 1. Nüfus cüzdanının aslı, (Ehliyet, nüfus cüzdanı fotokopisi veya herhangi başka bir resmi kimlik kabul edilmemektedir. 5682 S.K/17. Md.)
 2. Üç adet son 6 ay içinde çekilmiş, 50*60mm ebatlarında, arka fon rengi beyaz biyometrik fotoğraf,
 3. Varsa daha önceden alınmış pasaportlar,
 4. Pasaport defter bedelinin yatırıldığına dair ıslak imzalı ve tahsil edilmiştir kaşesi bulunan dekont,
 5. Hak sahibinin 18-25 yaş arası çocukları için öğrenci belgesi,
 6. Emekli ve müstafiler için emekli olduğu veya ayrıldığı tarihteki ünvan ve kadro derecesini gösterir 1 defaya mahsus olmak üzere kurumlarından alacakları mühürlü belge. (Eğer daha önceden almış olduğu yeşil pasaportunda emekli veya müstafi yazıyorsa bu belgeye gerek yoktur.)
 7. Çalışanlar için çalıştıkları kurumun yetkili amiri tarafından tasdiklenmiş matbu hususi damgalı pasaport talep formu.Bu form düzenleme tarihinden itibaren 60 gün geçerlidir.

     Başvuru Sahibinin Durumuna Göre Talep Edilebilecek Diğer Belgeler

 1. Reşit olmayan çocuklardan anne ve babaları ya da kanuni mümessillerinin noterden veya ilgili Emniyet Müdürlüğü’nün Pasaport Şubesine bizzat gelerek verecekleri muvafakatname,
 2. Mahcurlar (kısıtlı, zihinsel engelliler) için müracaat edilecekse mahkeme tarafından atanmış olan vasisinin noterden alacakları veya ilgili Emniyet Müdürlüğü’nün Pasaport Şubesine şahsen gelerek verecekleri muvafakatname,
 3. Hak sahibinin vefatı durumunda, hak sahibinin eşinin nüfus cüzdanının medeni durumu kısmının 'Dul' veya ‘bekar’ ibaresinin bulunması gerekmektedir,
 4. Hak sahibinin vefatı durumunda 18 yaşından küçük çocuklar vefat eden hak sahibinden emekli maaşı alsa dahi, diğer ebeveynin Hususi Pasaport almaya hakkı varsa 18 yaşına kadar yararlanabilecektir.
 5. Hususi pasaport hak sahibinin yanında, eşine, ergin olmayan (18 yaşını ikmal etmemiş) çocuklarına, (müracaat tarihi itibariyle ay, gün ve yıl dikkate alınacaktır)ergin (18 yaşını ikmal etmiş) olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar (Açıköğretim Lisesi ve Açıköğretim Fakültesi dahil öğrenim gördüğü okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile), yine ergin (18 yaşını ikmal etmiş) olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan; aynı zamanda bedensel, zihinsel ve ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu ibaresi bulunan resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (tam teşekkülü Devlet hastanesinden alacakları) sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına hususi damgalı pasaport verilebilir. Ancak, hususi pasaport alma şartlarına haiz hak sahibinin ergin olan ancak eğitim ve öğretimine devam etmeyen çocuklarının evli bulunmasa veya iş sahibi olmasa da hususi damgalı pasaport alma hakkı bulunmamaktadır.
 6. Pasaport almak isteyen şahısların, eşlerinin ve 7 yaşından gün almış çocukların müracaat esnasında parmak izlerinin alınması gerektiğinden bizzat müracaata gelmeleri gerekmektedir. Ancak hak sahibinin müracaata gelememesi durumunda eşinin ve çocuklarının pasaport almalarına ve pasaport işlemlerini yürütmelerine rıza gösterdiğine ilişkin hak sahibi tarafından verilecek muvafakatname, vekaletname ya da taahhütname ibraz edilmesi durumunda, hususi pasaport düzenlenerek kendilerine veya kanuni mümessillerine teslim edilecektir.
 7. Hususi Pasaport talebinde bulunan kadın eşinden ayrılmışsa ve velayeti kendisinde olan çocuklarına hususi pasaport çıkarmak istiyorsa; vukuatlı nüfus kayıt örneği ya da kesinleşmiş mahkeme kararını getirmelidirler. 
 8. Hak sahibinin vefatı ile 18 yaşından büyük çocuklarının pasaport alma hakkı ortadan kalktığından, daha önceden alınan pasaportlar iade edilecektir, aksi halde yurt dışına çıkışlarda kendilerinden geri alınarak iptal edilecektir.(18 yaşından büyük şehit ve gazi çocukları öğrenci olduklarını belgelendirmeleri halinde 25 yaşına kadar bu haktan yararlanabilirler.
 9. Hususi Pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine, başkası ile evlenmemeleri kaydıyla Hususi Pasaport verilir; dul eşin başkasıyla evlenip boşandıktan sonra nüfus kaydı Hususi Pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat eden eşinin nüfus kaydına dönse dahi vefat eden eşinden dolayı kendisine bu tür pasaport verilmemektedir. 

NOT: Hususi Pasaportlar (defter bedeli dışında) harca tabi değildir. Pasaport İstek Formunu arkalı ve önlü çıkarttıktan sonra birbirine yapıştırmayınız.Önlü ve arkalı bastırınız. Emekli olan vatandaşlarımız bu formdan doldurmayacak, Emniyet Müdürlüğümüze geldiklerinde kendilerine form verilecektir.​

​​​hususi_tale_formu.png

 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu