Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

SELÇUK ANASAYFA

:

Kalite Yönetim Sistemi

SELÇUK İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜimagesCA72XPWQ.jpg

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (TSE-EN-ISO 9001:2008)
 
        Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü vatandaşlarına vermiş olduğu hizmetlerin kalitesini artırmayı,  sürekli değişimi ve sürekli gelişimi hedeflemiş, bu bağlamda TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Belgesi alma çalışmalarını bünyesinde başlatmıştır.
       
       Kalite Yönetim Sistem Belgesi çalışmalarının ilk basamağı olan Kalite Standardının tespitinde Müdürlüğümüzce TS EN ISO 9001:2008 (Kalite Sistemleri –Üretim, Tesis ve Hizmette Kalite Yönetim Standardı) Modeli (9000 Modeli) benimsenmiş, bu doğrultuda eğitim aşaması süreci başlatılarak İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün tüm çalışanlarına; Kalite Yönetimi Temel Eğitimi, İç Kalite Tetkik Eğitimi ile Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi verilmiştir.
 
       Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğünün vermiş olduğu hizmetin kalitesini TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi almak, dünyaca kabul edilen çağdaş yönetim sistemini uygulayarak tescil ettirmek hedefine; 09-10-11/03/2011 tarihleri arasında Türk Standartları Enstitüsü  Başkanlığı tarafından (İzmir Bölge Müdürlüğünden) görevlendirilen Baş Tetkikçi ve heyetince İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün çalışmaları tetkik edilmiş ve tetkik sonucunda TSE Sistem Belgelendirme Yürütme Komitesince  17/03/2011 tarih ve 3515 sayılı kararı ile TS EN ISO 9001:2008 Standardı çerçevesinde ’’Belge verilmesi” kararı alınmıştır. Böylece Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü vatandaşlarına vermiş olduğu hizmetin kalitesini TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ile belgelendirerek,  dünyaca kabul edilen çağdaş yönetim sistemini  uygulayarak  sunmuş olduğu hizmetlerini  tescil  ettirerek Selçuk İlçe  Emniyet Müdürlüğü olarak Kalite  Yönetim Sistem Belgesini alma hedefine ulaşmıştır.
 
        Kalite Yönetim Sisteminin temelini oluşturan, sistemimizin kaliteye bakışını, amacını ve yönünü açıklayan özellikle hizmet üreten sektör olması açısından iç ve dış müşteriye (kendi personelimiz ile vatandaşlarımız) vermiş olduğumuz hizmeti destekleyici hedefler tespit edilmiş;  Kalite Hizmet politikamız da;
 
KALİTE HİZMET POLİTİKAMIZ:
 
            YASALARLA BELİRLENMİŞ EMNİYET, ASAYİŞ, GÜVENLİK VE TRAFİK HİZMETLERİNİ, YERİNE GETİRMEK İÇİN;
               KURUM İÇİ SAĞLIKLI İLETİŞİM, KATILIMCI YÖNETİM ANLAYIŞI VE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ İLKELERİNİ, KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTLARI DOĞRULTUSUNDA VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRMELERLE ETKİN, VERİMLİ HİZMET VERMEK AMACIYLA EN KISA SÜREDE GERÇEKLEŞTİRMEKTİR.
 
 bağlamında belirlenerek hazırlanmış ve bu doğrultuda hizmet vermeye başlamıştır.       
 
     Çekirdek Kadronun oluşturulması ile Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Kalite Yönetim (Koordinatörlüğü) Sekreteryası kurularak Müdürlüğümüzdeki hizmet üretim aşamalarını kapsayan tüm birimler için gerekli dokümanların hazırlıklarına başlanılmış, kısa bir sürede Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinin dokümanları tamamlanarak Kalite Yönetim Sistemi işletilmeye başlatılmıştır.
 
         Hizmet kalitesinin gelişimine katkıda bulunacak olan tüm personelin sorumlulukları belirlenmiş ve bu kapsamda, sistem içerisinde İlçe Emniyet Müdürü tarafından Emniyet Müdür Yardımcısı Kalite Yönetim Temsilcisi olarak görevlendirilmiştir. Yönetim Temsilcisi, sistemin kuruluşunu koordine etmekte ve üst yönetime sistemin gelişimi ile ilgili belli aralıklarla bilgi vermektedir.
       
         Selçuk Emniyet Müdürlüğü, yönetimde tam katılımı benimsemekte ve bu amaçla çalışanlar (iç müşteri )ve vatandaşlar (dış müşteri) arasında çeşitli anketler düzenleyerek fikirlerini almakta ve anket sonuçlarına göre varsa da hizmet veya hizmetlerinde iyileştirme yaparak kaliteli hizmet çıtasını her geçen gün yukarı çıkarmaktadır.
        
          Kalite Yönetim Sistemindeki faaliyetlerin ve sonuçlarının planlanan şekilde uygunluğunu doğrulamak ve kurulan Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin tespitini yapmak, eksikliklerin giderilmesini ve iyileştirilmesini sağlamak için eğitimli personel tarafından yılda en az iki defa kuruluş içi kalite tetkiki yapılır. Tetkikler sonucunda birimlerde görülen eksikliklerin düzeltilmesi ile ilgili düzeltici ve önleyici faaliyet başlatılır. (Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler, iç tetkik sonucunda, müşteri şikâyetleri, Personel önerileri ve sistem içerisinde görülen diğer uygunsuzluklar nedeni ile başlatılır.)
           
         Kalite Yönetim Sisteminin bir bütün olarak belirlenen şartları yerine getirmesi, sistemin ve uygulamalarının devamlılığının sağlanması, Kalite Politikası ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirilmesi amacıyla yapılan faaliyetlerin gözden geçirilmesi için Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı yapılır. Bu toplantıda, toplantının daha önceden belirlenmiş gündem maddeleri hakkında tek tek görüşülerek kararlar alınarak sistemin gelişimi ve şimdiki durumu ele alınır.        
       
         Bünyemizde oluşturulmuş olan Personel öneri ve istek masası sorunların çözümünde ve işlemlerin hızlandırılmasında bir araç olarak kullanılmaktadır. Personelimizin tamamının ekip ruhu ile yönetime katılımı sağlanmaktadır.
         
          Emniyet Müdürlüğünde kanun, tüzük, yönetmelik ve kalite sistemine uymayan hizmetlerin verilmesini önlemek için; uygun olmayan hizmetin kontrol formu ile aksaklıkların giderilmesi sağlanmaktadır.
        
         Kalite Yönetim sürecinde en önemli unsurlarımızdan olan vatandaşlarımıza verilen hizmet sırasında personelimizin son derece nazik, kendinden emin güler yüzlü olmaları konusunda personelimiz bilinçli hale getirilmiş ayrıca vatandaşlarımızın her türlü dilek, şikâyet ve isteklerini yazabileceği E-Mail selcuk@egm.gov.tr adresi oluşturularak hizmete açılmıştır. Bunun yanında da Dilek Şikâyet Kutuları hazırlanarak Ana hizmet binalarımızın uygun yerlerine konularak belli aralıklarla açılmak suretiyle istek, öneri ve şikâyetler Kalite Yönetim Sistemi kapsamında değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Değerlendirilme sonuçları da açık adresi belli olan şahıslara bildirilmektedir.       
 
      Hizmetin Oluşumunu sağlayan ve sunan personelimiz için en önemli konuyu da eğitim olarak görmekteyiz. Kalite Yönetim Sistemi kapsamında bulunan birimlerimizin eğitimleri belli bir eğitim programı çerçevesinde Kaliteye etki eden eğitici ve öğretici resimler ile kalite politikamız ve hedeflerimiz öncelikle benimsetilmekte hedeflerimize ulaşmak için stratejiler geliştirilmekte, insan ilişkilerinin geliştirilmesine özen gösterilmektedir.
  
      Kalite Yönetim Sisteminin temel taşları konumunda bulunan formlarımızın (personel öneri ve istek formu, uygun olmayan hizmet formu, doküman değişiklik istek formu vb gibi) işlerliği her geçen gün artırmakta ve personelimizin formları nasıl kullanacağı ile ilgili gerekli eğitimler verilmektedir. Bilindiği gibi teşkilatımız anayasanın, kanunların ve ilgili mevzuatların verdiği güçle görevini yerine getirmektedir kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelerle yapılan değişiklikler Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında ilgili birimin veya birimlerin prosedürlerinde gerekli revizyon (değişiklik)  yapılarak sistemin dokümantasyon yapısı devamlı güncellenmekte işlemler ve hizmetler verimli bir şekilde yürütülmektedir.
 
     TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem belgesinin alındığı 10/11/2005 tarihinden bugüne kadar, Hizmet Politikamız doğrultusunda vatandaşlara en kısa sürede ve en iyi şekilde sürekli yeniliğe dayalı iyileştirme yapılarak hizmet verilmektedir. Bu vermiş olduğumuz hizmetlerin olumlu ve olumsuz yönleri birimlerimizce vatandaşlara yaptırılan anketlerle ortaya konmaktadır. Anket sonuçlarına göre de birimlerimizce gerekli çalışmalar ve iyileştirmeler yapılmaktadır.
 
 
 
SELÇUK İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • Mevzuat
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu