Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

SELÇUK ANASAYFA

:

GÜVENLİK BÜRO AMİRLİĞİ

SELÇUK İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
GÜVENLİK BÜRO AMİRLİĞİ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1
Siyasi parti il teşkilatı kuruluş, atama ve kongre evrakları
1- 15 günü geçmemiş Yetki Belgesi, Yönetim Kurulu Kararı,
2- Kongre Divan Tutanağı,
3- Yönetim Kurulu Çizelgesi
4- Asil Üyeliğe seçilenlere ait Nüfus, İkamet ve Sabıka Kayıtları
4 saat
2
Afiş, Pankart Asma ve Bildiri Dağıtma İşlemleri
1- Müracaat Dilekçesi,
2- Yönetim Kurulu Kararı,
3- Afiş, Pankart veya Bildiriden (1) örnek,
4- Kaymakamlık Onayı,
5- Emniyet Tedbiri,
6- Tebligat
5 saat
3
İmza Masası, Stant Açma ve Anket Düzenleme Faaliyetleri 
1- Müracaat Dilekçesi,
2- Yönetim Kurulu Kararı,
3- Kaymakamlık Onayı,
4- Emniyet Tedbiri,
5- Tebligat
5 saat
4
Konser, Şölen ve Tiyatro Etkinlikleri
1- Müracaat Dilekçesi,
2- Yönetim Kurulu Kararı,
3- Kaymakamlık Onayı,
4- Emniyet Tedbiri,
5- Tebligat
6- Etkinlik Alanı için alınmış İzin Belgesi
5 saat
5
Parti Toplantıları
1- Müracaat Dilekçesi,
2- Emniyet Tedbiri
3 saat
6
Açılış, Ziyaret ve Diğer Etkinlikler
1- Müracaat Dilekçesi,
2- Emniyet Tedbiri
3- Kaymakamlık Onayı,
4 saat
7
Siyasi Partiler Hakkında yapılan Suç Duyuruları
1- Suç duyurusu yapılan etkinliğin Müracaat dilekçesi
2- Varsa Yönetim Kurulu kararı,
3- Suç duyurusunda bulunan materyalin örneği veya görüntü kayıtları,
4- 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre yapılan işlemler,
5- 2820 sayılı S.P. Kanununun 33, 81 ve 115 maddesine göre yapılan işlemler
6- Türk Ceza Kanununa göre yapılan işlemler
7- Tutanak
 
7 saat
8
2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Göre düzenleme hakkının kullanılmasında 
2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun uygulanmasına dair Yönetmelik Madde 5 (Bildirimin verilmesi ve eklenecek Belgeler)
1-Düzenleme Kurulu başkan ve üyelerinin tamamının imzalayacağı, toplantının amacı yapılacağı yer başlayış ve bitiş saatleri ile düzenleme kurulu başkan ve üyelerinin açık kimlikleri, meslekleri, ikametgâhları ve varsa çalışma yerlerinin belirtildiği bir bildirim,
2-Nüfus Cüzdan Örneği,
3-Adli sicil kaydı,
4-İkametgâh belgesi,
5-Fiil ehliyetine sahip ve on sekiz yaşını doldurmuş olduklarına dair şahsi beyan belgesi,
6-Düzenleme kurulunda yer alacak yabancılar için, ilgili Valilik kanalıyla, İçişleri Bakanlığından alınan izin belgesi
48 saat
9
2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa Ek-1 maddesine istinaden düzenleme hakkının kullanılmasında
1- Umumi veya Umuma açık yerler ile umuma açık yer niteliğindeki ulaşım araçlarında, gerçek kişi veya topluluklar, Mahallin en büyük Mülki Amirine en az kırk sekiz saat önceden yazılı bildirimde bulunması suretiyle oyun ve temsil verebilir,
2-Yapılacak bildirimde oyun veya temsile katılan yönetici ve diğer kişilerin kimlik, ikametgâh ve tabiiyetlerini belirtir
48 saat
10
Sendikaların Tüzüklerindeki belirttiği etkinlikler  (Genel Kurul, İmza Kampanyası, Afiş, Panel Sempozyum Vb.)
1-Şube Yönetim Kurul kararı,
2-Kaymakamlık Makamına Dilekçe,
3-Tahsis Belgesi,
4-Gazete İlanı (Genel Kurul için).
12 Saat
11
Matbaa kuruluşları ile ilgili müracaatlarda
1-Nüfus Cüzdan Örneği,
2-İkametgâh belgesi,
3-Beyanname,
4-Şirketler için Yukarıdaki belgeler her ortak için hazırlanacak, Şirketin Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandığı gazete fotokopisi,  
1 Saat
12
Konser ve Tiyatro oyunları müracaatlarında
Oyun veya temsile katılan yönetici ve diğer kişilerin;
1-Nüfus Cüzdan Örneği,
2-İkametgâh belgesi,
3-Tabiiyetleri belirtir evraklar,
8 saat
13
Film çekim yazışmaları ve müracaatları
1-Film çekecek kişi ve kuruluşların yabancı olması ve film çekilecek yerlerin Kültür Bakanlığına bağlı yerler olması halinde Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından verilen izin yazısı,
2-Müracaatçı şahıs için şirket yetki belgesi,
3-Nüfus Cüzdan Örneği,
4-İkametgah belgesi,
5-Film çekilecek yer ve zamanı belirtir yazı,
24 saat
   
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri Güvenlik Büro Amirliği İkinci Müracaat Yeri İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
İsim Levent KIVRAK İsim Oğuzhan ŞAHİN
Unvan Komiser Yardımcısı Unvan 4. Sınıf Emniyet Müdürü
Adres Cumhuriyet Mah.5018 Sokak No:6 SELÇUK Adres Cumhuriyet Mah.5018 Sokak No:6 SELÇUK
Tel 0 (232) 8926004 Tel 0 232 8926004
Faks 0 (232) 8929220 Faks 0 232 8909220
E-Posta selcuk@egm.gov.tr Bu e-Posta adresi istenmeyen postalardan korunmaktadır, görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. E-Posta selcuk@egm.gov.tr
 
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • Mevzuat
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu