Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
SELÇUK İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1
Nakil ve Devir İşlemleri
NOT: Araç sahibi değişmeden aynı kişi adına bir başka tescil kuruluşunda tescil edilecek araçlardan noter satış senedi aranmamakta olup, önceki kayıtlı olduğu yerin vergi dairesinden alınacak borcu yoktur yazısı getirilecektir. Noter satış senedi tarihiden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.
1-Noter satış senedi
2-Vergi ilişik kesme belgesi
3-Tescilli olduğu il veya ilçeden sakınca yoktur yazısı (_e-posta ile yazışma yapılmaktadır.)
4-Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)
5-Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri ile plakalar
6-Vatandaşlık numarası
7-Yeni Tescil ve Trafik Belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan verilir.)
20 Dakika
2 Yeni Kayıt ve Gümrük Şahadetnamesi
NOT: Şahadetname tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil ettirme zorunluluğu bulunmaktadır. Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,  b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.
1-Gümrük Trafik Şahadetnamesi
2-Uygunluk belgesi
3-Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası
4-ÖTV Ödeme Belgesi Aslı
5-Vatandaşlık Numarası
6-Tescil ve Trafik Belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan verilir)
7-Şoförler Odasından Yeni Kayıt Dosyası
20 Dakika
3 Faturalı Yeni Kayıt
NOT: Fatura kesim tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.
Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
a)Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti, b)İmza sirküleri ibraz edilecektir
1-Uygunluk Belgesi
2-Zorunlu mali mesuliyet sigortası
3-ÖTV ödeme belgesi aslı
4-Vergi Alındısı Belgesi Aslı
5-Vatandaşlık numarası
6-Tescil ve Trafik belgesi (Trf. Tescil Şube veya Bürosundan verilir)
7-Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası
15 Dakika
4 Devir
NOT: Noter satış senedi tarihiden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.
Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
a)Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti, b)İmza
1-Noter Satış senedi
2-Vergi İlişik Kesme Belgesi
3-Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)
4-Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri 5-Vatandaşlık numarası
6-Yeni Tescil Belgesi (Trf. Tescil Şube veya Bürosundan verilir)
7-Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
8–2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
20 Dakika
5 Veraset İntikali 1-Veraset İlamı (ilgili mahkemeden)
2-Veraset intikali yönünden borcu yoktur belgesi (ilgili vergi dairesinden)
3-Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi
4-Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)
5-Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri
6-Vatandaşlık numarası
7-Yeni Tescil Belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan verilir.)
8-Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
9–2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
10-Varislerin kendisi veya kanuni vekilleri müracaat edeceklerdir.
15 Dakika
6 Tescil ve Trafik ile Plaka Zayi 1-Yeni tescil ve trafik belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
2-Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3-Dilekçe
4-Karayolları Muayene İstasyonundan motor şase tespiti (Muayene)
5-Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.
20 Dakika
7 Trafikten Çekme 1-Yeni tescil belgesi (Trf. Tescil Şube veya Bürosundan verilir.)
2-İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3-Dilekçe
4-Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi
5-Plakalar getirilecek
6-Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek.
20 Dakika
8 Hurdaya Ayırma 1-Yeni tescil belgesi (Trf. Tescil Şube veya Bürosundan verilir.)
2-İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3-Dilekçe
4-Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi
5-Plakalar getirilecek
6-Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek
7-Hurdaya ayrılan araçlar onarımla yenilenseler bile yeniden tescil edilemezler.
20 Dakika
9 Renk Değişimi 1-Yeni tescil ve trafik belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
2-İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3-Dilekçe
4-Karayolları Muayene İstasyonundan renk tespiti.
15 Dakika
10 Ticari Araçların Dönüşümü 1-Yeni tescil belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
2-İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3-Dilekçe
4-Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği
5-Gayri Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği .
20 Dakika
11 Ünvan ve İsim, Soyisim Değişikliği 1-Yeni tescil belgesi (Trf. Tescil Şube veya Bürosundan verilir.)
2-İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3-Dilekçe
4-Kayıtlı olduğu nüfus idaresinden vukuatlı nüfus örneği
5-Mahkeme kararı veya evlenme cüzdanı (Şahıslar için)
6-Ticaret Sicil Kayıt Sureti ve imza sirküleri (Şirketler için).
20 Dakika
12 Ad, Soyad Veya Ticari Ünvanlı Plaka Tescil 1-Araç faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemi uygulanır.
2-Araç tescilli ise dilekçe ile müracaat edilir.
3-Araç başka bir tescil kuruluşundan nakil geliyor ise, nakil araçlar için yapılan tescil işlemi uygulanır.
4-Ad, soyadı veya ticari unvanlı plakanın harcının ödendiğine dair makbuz.
5-Yıllık vergisi tescil tarihinden itibaren yıllık sürenin sona erdiği günden başlamak üzere (30) gün içinde plaka vergisini ödemeyenler hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
20 Dakika
13 Araçlarda LPG Dönüşümü 1-İşçilik Fatura
2-Montaj Tespit Raporu
3-İmalat Yeterlilik belgesi
4-Karayolu Uygunluk Belgesi
5-Karayolları Muayene İstasyonundan tespit yaptırılacak
6-Dilekçe
7-İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
8-Yeni tescil ve trafik belgesi (Trf. Tescil Şube veya Bürosundan verilir.)
9-Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek.
20 Dakika
14 İcra Kanalı İle Satılan Araçlar
NOT: Bir ay içerisinde ilgili trafik kuruluşuna tescil edilme zorunluluğu vardır.
Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
a)Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti, b)İmza sirküleri ibraz edilecektir
1-İcra Müdürlüğü, vergi dairesi gibi kuruluşlarca düzenlenen satış yazısı
2-Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı
3-Trafik sigortası
4-Trafik belgesi (Muayenesi bitenler için)
5-Yeni tescil belgesi (Trf. Tescil Şube veya Bürosundan)
6-İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek–1)
20 Dakika
15 Moton No veya Şasi No Değişimi Motor satış senedi, gümrük Şahadetnamesi veya fatura ile satın alınan motor bloğunun girişi ile ilgili son sahibi arasındaki satışa esas belgeler.
Garanti kapsamında değiştirilen motor bloğu için fatura ve bu motor bloğunun garanti kapsamında değiştirildiğine dair firmanın yazısı.
Teknik belge-Plan proje
İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
Yeni tescil ve trafik belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
Eski trafik tescil ve trafik belgeleri,
Muayene istasyonunda tespit yaptırılır.
15 Dakika
16 Çalınan Araçlar İle İlgili İşlemler 1-Karakol tarafından tutulan tutanak ile Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden çalıntı olduğuna dair belge getirilir.
2-Çalındığı tarihten itibaren 1 ay geçmiş olması şartıyla, araç sahibinin istemesi halinde, savcılık veya mahalli zabıtadan alınan, çalınma olayına ait belgenin eklendiği dilekçe alınır ve trafik kuruluşunca tescil kaydı silinerek vergi dairesine bilgi verilir.
Araçla birlikte araca ait belgelerde çalınmış ise sahibine isteği halinde aracın kayıtlarına çalınmıştır şerhi konulduğuna dair yazı verilir.
20 Dakika
17 Çalınan Araç Bulunduğu Zaman Yapılan İşlemler Karakoldan alınacak teslim tutanağı birlikte, Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden aracın bulunduğuna dair belge Dilekçe, 20 Dakika
18
Araç Logo İşlemleri (Yazı, Şekil ve Semboller)
          2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa bağlı Karayolları Trafik Yönetmelik ekinde yer alan 2 sayılı cetvelde, “Araç işleticisinin ticari ad ve ünvanı ile işletmeci kuruluşun tanıtımına yönelik reklam mahiyetindeki yazı ve resimler aracın yan karoseri üzerinde bulunabilir. Otobüs ve minibüslerin arkalarına sadece işleticinin ticari ad ve ünvanı yazılabilir.” hükmü yer almaktadır. (Yönetmelik)
Aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna araç sahibi tarafından dilekçe ile müracaat edilmesi halinde;
  1-)Araçlar üzerine yazdırılan yazı ve resimlerin, Yönetmelik hükmüne uygun olarak yazdırılıp yazdırılmadığının kontrol edilmesi amacıyla muayene istasyonlarında araç trafik tescil müracaat ve işlem formu (Ek-1)’na tespit yaptırılacaktır. (Muayene istasyonlarınca araç üzerine yazdırılan ticari ad, unvan veya logo forma şerh düşülecektir.)
  2-)Söz konusu yazı ve resimlerin usulüne uygun olarak yazıldığının anlaşılması halinde “…… logoludur”, “……yazısı mevcuttur” ibarelerinin tescil müracaat formu (Ek-1)’na şerh düşülecektir. (Bu işlemleri müteakip, araç dosyası ve tescil belgesinin diğer bilgiler bölümüne iznin verildiğine dair şerh düşülecektir.)
3)Üzerinde yazı veya logo bulunan bir aracın başkasına satılması halinde; yazı veya logonun sildirildiğine dair muayene istasyonunda aracın tespitinin yaptırılması müteakip alıcısı adına tescil işlemi yapılacaktır.
  4-)Araç üzerinde sadece ticari ad ve unvanı ile işletmeci kuruluşun tanıtımına yönelik reklam mahiyetindeki yazı ve resimler aracın yan karoseri üzerinde bulunabilecek, ancak otobüs ve minibüslerin arkalarına işleticinin ticari ad ve unvanı yazdırılabilecektir.
  5-)Bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirketler adına tescilli araçlara yazı veya reklam logosu yazdırılmak istenmesi halinde; bayisi veya yetkili servisi oldukları üretici veya ithalatçı firma ile birlikte yapılan noter tasdikli sözleşme aranacaktır. (Genelge)
          Ayrıca, üretici veya ithalatçı firmalar ile bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirketler arasında yapılan sözleşmelerde yazı veya logo kullanımına ilişkin bir hüküm bulunmaması halinde, üretici veya ithalatçı firma tarafından düzenlenmiş olan, bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirkete ait araçlara yazı veya logoyu yazdırabileceğine dair belge aranması gerekmektedir. (Genelge)
20 Dakika
19 Yeni Sürücü Belgesi Müracaatı (İlk Alım)
NOTLAR * Sürücü sertifikaları Kursun bulunduğu mahaldeki tescil kuruluşunca sürücü belgesine dönüştürülür.
* Sürücü Olur Sağlık Raporunun mutlaka sertifika alınan İl’de faaliyet gösteren yetkili bir sağlık biriminden alınması gerekmektedir
1-Sertifikanın aslı.
2-Nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi
3-Diploma aslı.
4-Şoförler Derneğinden dosya (Dosya içindeki evraklar nüfus bilgilerine göre doldurulacaktır.)
5-Sağlık Raporu (aslı) (1 Yıl Geçerli)
6-Sabıka Kaydı (aslı) (1 Yıl Geçerli)
7-Kan grubu belgesi
8-Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıfına göre)
9-5 (Beş) adet fotoğraf
25 Dakika
20 Yabancı Sürücü Belge Talebi
Yabancı Sürücü Belgelerinin Ülkemiz Sürücü Belgesine Dönüştürülmesi
1-Sürücü belgesini noterden veya elçilikten tasdikli tercümesi
2-Şoförler derneğinden dosya
3-Nüfus cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisi ( Yabancı uyruklular için ikametgâh tezkeresi. Türk Vatandaşları için İkamet Belgesi)
4-5 (Beş) adet fotoğraf
5-Sabıka kaydı. (aslı) (1 Yıl Geçerli)
6-Sağlık raporu (aslı) (Devlet Hastanesi veya özel sağlık kuruluşlarından)
7-Kan grubu belgesi.
8-Yabancı sürücü belgesi aslı (İşlemden sonra iade edilmek üzere)
9-Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıflarına göre ödenecektir)  
NOT: Yukarıda yazılı olan belgeleri hazırlamadan önce yabancı sürücü belgenizin tercümesi ile birlikte Trafik Tescil kurumuna müracaat ederek, yabancı sürücü belgenizin değiştirilip değiştirilemeyeceğini öğrenmeniz gerekmektedir.
30 Dakika
21 Zayi Sürücü Belgesi Alımı
Kayıp sürücü belgesinin yeniden çıkarılması.
1-Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonundan alınacak müracaat formu.
2-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (1 Adet.)
3-Soy isim değişikliği olmuş ise mahkeme kararı.
4-Kaybolan sürücü belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi.
5-3 (üç) adet fotoğraf
6-45-60 yaş arası 5 yılda bir, 60 yaş üzeri ise 3 yılda bir sağlık kontrolünden geçmesi gerekmektedir.
7-Üzerinde TC numarası nüfus müdürlüğünce yazılmış Nüfus Cüzdanı
25 Dakika
22 Yıpranma ve Kimlik Değişimi 1-Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonundan alınacak müracaat formu.
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi ve aslı
3-Daha önceki belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi
4-Eski Sürücü belgesi.
5-3 (üç) adet fotoğraf
6-Kimlik değişikliği var ise değişikliği belirtir belge, (Evlenme cüzdanı veya boşanma ilanı fotokopisi)
7-45-60 yaş arası 5 yılda bir, 60 yaş üzeri ise 3 yılda bir sağlık kontrolünden geçmesi gerekmektedir.
8-Üzerinde TC numarası nüfus müdürlüğünce yazılmış Nüfus Cüzdanı
25 Dakika
   
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği İkinci Müracaat Yeri İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
İsim İzzet MAVİYILDIRIM İsim Oğuzhan ŞAHİN
Unvan Baş Polis Memuru Unvan 4. Sınıf Emniyet Müdürü
Adres Cumhuriyet Mah.5018 Sokak No:6 SELÇUK Adres Cumhuriyet Mah.5018 Sokak No:6 SELÇUK
Tel 0-232-8928575 Tel 0 232 8926004
Faks 0-232-8928575 Faks 0 232 8909220
E-Posta selcuk@egm.gov.tr Bu e-Posta adresi istenmeyen postalardan korunmaktadır, görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. E-Posta selcuk@egm.gov.tr
 
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • Mevzuat
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu